سفارش طراحی :

نام :
ایمیل یا ایدی تلگرام (جهت ارتباط) :
قیمت نسبت به خواسته های شما :
امکانات و نیازهای شما از سایت :
توضیحات لازم از سایت :
خلاصه مراحل سفارش طراحی سایت : ۱. تجزیه و تحلیل – تهیه لیستی از امکانات و نیازهای شما از سایت ۲. ارسال توضیحات لازم از سایت برای استعلام قیمت ۳. ارسال قیمت نسبت به خواسته های شما و توافق بین دوطرف ۴. واریز ۲۵% درصد از هزینه و استارت طراحی ۵. ارسال طرح آماده شده بعد از مدت معین برای شما و دریافت تایید ۶. دریافت ۲۵% درصد دوم و استارت کدنویسی ۷. نمایش سایت به شما و دریافت مابقی هزینه ۸. نصب ، راه اندازی و پشتیبانی ” از اینجاست که شما یکی از مشتریان ثابت آقای برند می شوید “